Prijatie Zákona č. 309/2009 o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov umožňuje postaviť si vlastnú solárnu elektráreň. Takto vyrobený elektrický prúd je možné predať distribučnej spoločnosti za výhodnú cenu,ktorá je štátom garantovaná po dobu 15 rokov od dňa spustenia do prevádzky.

Čo k tomu potrebujem ?
- vhodné miesto bez tieňov (šikmá strecha s južnou, prípadne JZ orientáciou, plochá strecha, garáž , prístrešok, záhrada, atď.)
- 1-fázové alebo 3-fázové pripojenie na verejnú elektrickú sieť

Nechajte svoju strechu zarábať
Čo to stojí a koľko to zarobí?