Dotazník na bezplatnú cenovú kalkuláciu na predaj do siete (GRID ON)
položky hrubo označené sú povinné
Meno:

Priezvisko:

Názov firmy:

Adresa:

Telefón:

E-mail:Orientácia budovy na svetové strany:
Veľkosť využiteľnej montážnej plochy „A“ x „B“:
Uhol sklonu strechy:
Ročná spotreba elektriny:
Typ objektu:
Požadovaná montáž:
Dĺžka vedenia od meniča k modulom:
Iné poznámky alebo požiadavky:
Ak máte fotografiu objektu, pošlite nám ju po odoslaní formulára na adresu info@hmbtech.sk
Do predmetu uveďte vaše priezvisko. Ďakujeme.
Umiestnenie meniča: